• [Corto Maltese] Sob o Signo do Capricórnio I - O Segredo de Tristan Bantan
    (Sous le Signe du Capricorne)(1979)
    Arte: Pratt, Hugo
  • [Corto Maltese] Sob o Signo do Capricórnio II - Encontro Na Bahia
    (Sous le Signe du Capricorne)
    Arte: Pratt, Hugo

 Data: -
 Págs: 48
 Capa: Pratt, Hugo